Aktuelt

NYT vedr. tolkebistand

En lovændring pr. 1/7-2018 betyder at der fremover vil blive en egenbetaling for anvendelse af tolk ved konsultationen for nogle borgere.

Du kan læse mere om dette her


Udeblivelser

Vi oplever i øjeblikket et stort antal udeblivelser og sene afbud, hvilket desværre betyder, at der bliver længere ventetid på at få en tid i klinikken.

 husk din tid eller husk at melde afbud i så god tid som muligt, så en anden kan gøre brug af tiden.

Husk desuden at medbringe dit sundhedskort, når du kommer i klinikken. Det er din dokumentation for ret til gratis lægehjælp og en dokumentation som sygesikringen kræver som bevis på at du har været her. Hvis vi indsender for mange kontakter til sygesikringen uden kortverifikation, kan vi blive pålagt at afvise patienter der ikke har kortet med, hvilket vi ikke ønsker.


Vedr. årskontrol for Diabetes og KOL

Fremover vil disse årskontroller ikke, som tidligere, nødvendigvis bestå af prøver ved sygeplejersken efterfulgt af en lægetid.

Efter nærmere aftale mellem den enkelte patient og sygeplejersken/lægen, vil det i nogle tilfælde aftales at sygeplejersken ringer til patienten med svar på prøverne, såfremt det ikke findes nødvendigt med en lægesamtale. Dette naturligvis i tæt samarbejde med lægen.