Attester

Har du behov for at få udfærdiget en attest, skal du altid ringe til os og bestille tid.

Det skyldes, at de forskellige attester der findes, er af meget forskelligt omfang og derfor kræver specialbookede tider.

Vær opmærksom på, at attester ikke er omfattet af sygesikringen og at der derfor kan forekomme egenbetaling. Prisen afhænger af attestens omfang.

Motorattest til kørekort

15-74 år:

Der kræves motorattest for at kunne erhverve sig kørekort. Husk at medbringe billede. Pris 400,-kr.

Erhvervskørekort skal fornyes regelmæssigt og det kræver fornyelse af motorattest. Husk at medbringe billede.

75 år+ :

Der kræves motorattest fra lægen for at forny kørekort som 75-årig (pr. 1. marts 2015). Derefter skal kørekort fornyes hvert 2. år indtil 80 år. Fra 80-års alderen skal kørekort fornyes hvert år. Husk hver gang at medbringe billede. Pris 550,- kr.

Pr. 1/7-2017 træder nye regler i kraft, hvorefter der ikke længere skal indhentes lægeattest alene pga. alder. Der skal herefter kun laves lægeattest til fornyelse af kørekort, såfremt man har sygdomme der begrænser evnen til at føre bil. Spørg på Borgerservice, hvis du er i tvivl om det gælder for dig.

Attester til kommunen

Disse modtages elektronisk fra kommunen.
Der er ikke egenbetaling.

Attester til forsikringsselskaber

Disse modtages ikke elektronisk og det er derfor nødvendigt at du oplyser attest-koden, når du bestiller tiden.
Medbring også den attest du har modtaget fra dit forsikringsselskab ved konsultationen.

Desuden bedes du medbringe den skrivelse fra forsikringsselskabet du har modtaget, såfremt regningen skal sendes til dem.
Denne skal medbringes på papir.

Attester til arbejdsgiver

Det er vigtigt at du medbringer din arbejdsgivers rekvisition på attesten, således at lægen kan se, hvad din arbejdsgiver ønsker belyst samt at de vedgår sig at betale for attesten.
Dette skal medbringes på papir.

Alternativt kan du selv betale i skranken og medbringe bilaget til din arbejdsgiver.

Øvrige attester

Oplys så specifikt du kan, hvilken attest det drejer sig om.