***Corona-virus***

Hvis du mistænker Corona-infektion

Følgende kan være symptomer på Corona-virus: Hoste, ondt i halsen, muskelømhed, feber, vejrtrækningsbesvær, hovedpine.
Myndighedernes anbefaling er, at man ved milde til moderate symptomer forbliver i hjemmet. Kun ved svære symptomer, såsom vejrtrækningsbesvær, skal du kontakte lægen, der vil tage stilling til om du er så dårlig at du skal indlægges.

Førstnævnte gruppe podes ikke, men skal forholde sig som om det er en corona-infektion, dvs. karantæne, indtil 48 timer efter sidste symptom er forsvundet. Du kan læse mere om forholdsreglerne her.

Er du i tvivl, kan du benytte regionens digitale selvvurderingsværktøj, som du finder her.

Podning af sundhedspersonale i “kritisk funktion”

Hvis du har milde symptomer, som kunne være corona-smitte, men ikke er så syg at du ikke ville kunne møde på arbejde såfremt det ikke er corona-virus, skal din leder vurdere om du er i en såkaldt kritisk funktion og ikke kan erstattes af andre. Du kan så henvises til podning, såfremt du opfylder visse kriterier.

Du kan læse definitionen på “kritisk funktion” her.

Det er din leder der skal henvise fig til podning ved at ringe til podeklinikken på tlf. 2420 0550 kl. 8-15.

Har du spørgsmål vedr. corona-smitte

Hvis du ikke er syg, men har spørgsmål til corona-virus/Covid-19, forholdsregler osv. anbefales du at gå ind på hjemmesiden www.coronasmitte.dk eller ringe til HOTLINE på tlf. 7020 0233

Klinikkens rolle under corona-epidemien

Under corona-epidemien i Danmark er almen praksis her stadig til at hjælpe dig med akutte tilstande, der ikke kan vente.

Ligeledes fører vi stadig kontrol med vores patienter med kroniske sygdomme, ligesom børnevaccinationer, graviditetsundersøgelser osv. stadig udføres.

Det er vigtigt at vi kun ser de patienter der ikke kan vente. Dette for at nedsætte risikoen for at sprede smitte.
Klinikken visiterer derfor lidt hårdere end vanligt ift. om det er noget vi kan tilbyde at se under epidemien, eller om det skal vente til der igen er normale tilstande.

Vi har i den forbindelse fået mulighed for at lave videokonsultationer og telefonkonsultationer med de patienter, der ikke behøver undersøges fysisk, eller hvor et billede kan gøre det (fx udslet).
Dette vil vi tilbyde dig såfremt vi mener det er fyldestgørende, men det er klart at du i nogle tilfælde vil være nødt til at komme i klinikken til undersøgelse.

Vigtige forholdsregler ved fremmøde-konsultationer

Vi tager alle forbehold for at nedsætte smitterisikoen!

Hjælp os med at nedsætte risikoen for smitte af både dig og os ved at følge disse råd, når du har en tid i klinikken:

  • Har du hoste, ondt i halsen, muskelømhed, hovedpine eller feber skal du IKKE komme i klinikken!
    Du skal i stedet gå hjem og ringe til klinikken på tlf. 6264 1058
  • Brug håndsprit inden du går ind i klinikken og når du forlader den
  • Kom så vidt muligt alene eller med max 1 pårørende
  • Kom lige til tiden (eller gerne 2 min senere), for at nedsætte opholdet i klinikken.
    OBS: Vi har af samme grund fjernet stolene i venteværelset.