Hovedpinedagbog

Print skemaet ud og udfyld det hver aften på dage, hvor der har været hovedpine.
Medbring det udfyldte skema ved lægekonsultationen.

Skema – Hovedpinedagbog

App til din smartphone – download