Patientevalueringer

Håndtering af tilbagemeldinger/patientklager/forsikringssager:

  1. Positive tilbagemeldinger: Videregives til den relevante medarbejder. Omhandler tilbagemeldingen klinikken som helhed, tages tilbagemeldingen med på næste klinikmøde.
  2. Patientklager: Ytringer fra utilfredse patienter tages ad notam og skrives evt. ned ved behov. Overbringes lægen ved lejlighed/medtages på klinikmøde, hvis det findes relevant. Større/mere omfattende klager modtages helst skriftligt – alternativt nedskrives klagen og videregives til den, for sagen, mest relevante læge, som gennemser og evt. medinddrager relevante andre (personale/læger). Lægen besvarer derefter klagen i hht. gældende retningslinjer og giver tilbagemelding til de implicerede medarbejdere samt evt. klinikken på et klinikmøde.
  3. Læger og personale er til enhver tid forpligtet til at informere patienten om mulighed for ret til at klage og evt. erstatning ved skader, samt bistå med en eventuel anmeldelse til Patienterstatningen (ref. nr. 1, § 23).

Der laves referat til patientens journal, hvori det tydeligt fremgår hvad klagen var og hvad der er sagt til patienten.