Tolkebistand

En lovændring pr. 1/7 2018 betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark, selv skal betale for tolkebistand i sundhedsvæsnet.

Det er alene op til lægen at vurdere om der er behov for tolk for at gennemføre en konsultation.

Gebyret er sat til:
  • Kr. 334,- ved konsultation i lægepraksis (kr. 191,- ved brug af videotolk)
  • Kr. 1675,- ved indlæggelse på hospital (kr. 957,- ved brug af videotolk)

Gebyret opkræves af regionerne efter besøget hos lægen, hvor en regning tilsendes patienten. Der skal altså ikke betales direkte ved lægebesøget.

I klinikken vil vi gøre hvad vi kan for at minimere udgifterne for patienterne ved så vidt muligt at anmode om videotolkning.

Enkelte grupper er undtaget gebyret, selvom de måtte have boet i Danmark i længere end 3 år:
  1. Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig hhv. oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
  2. Børn, der møder til behandling uden ledsagelse af forældre.
  3. Forældre, der ifm. behandling af et barn har behov for tolkebistand.
  4. Patienter tilhørende det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation ifa. lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1.