Vanedannende medicin

Patientinformation om vanedannende medicin

Fra 1/1-18 er Sundhedsstyrelsens lovgivning omkring ordination af vanedannende medicin skærpet.

Dette er for at begrænse et unødvendigt forbrug af vanedannende medicin.

Lovgivningen i hovedtræk:

  • Brugen af vanedannende og afhængighedsskabende lægemidler skal begrænses og ikke-medicinsk behandling bør afprøves og foretrækkes, hvor dette er muligt.
  • Sovemedicin bør ikke anvendes over længere perioder, dvs. mere end 1-2 uger.
  • Lægen skal regelmæssigt revurdere behandlingens effekt, bivirkninger, udvikling af tolerance eller begyndende afhængighed/skadeligt brug og løbende justere behandlingen herefter.
  • Det påhviler lægen, så vidt muligt, at undgå afhængighed, misbrug og skadeligt brug, herunder også brug uden gyldig årsag.

Det betyder i praksis at receptfornyelse på sovemedicin, beroligende medicin og smertestillende medicin kun kan ske ved personligt fremmøde i klinikken. Her skal du og din faste læge drøfte din behandling og dit fremtidige behov.
Husk at bestille tid til en konsultation, inden du løber tør for medicinen (aftales evt. fra gang til gang).
Receptfornyelse kan kun ske hos din faste læge. Bestil derfor tid i god tid!

Det er også vigtigt at vi kan identificere dig og verificere overfor Sundhedsstyrelsen at du har været her. Det er derfor vigtigt at du huske at medbringe dit sundhedskort.

Følgende præparatgrupper er omfattet af lovgivningen:

  • Stærkvirkende morfintyper – både hurtigtvirkende og depotpræparater, fx Contalgin, Metadon, Fentanyl, Oxycontin og Oxynorm.
  • Svagtvirkende morfintyper – både hurtigtvirkende og depotpræparater, fx Tramadol, Nobligan, Dolol og Kodein
  • Sovemedicin og beroligende medicin, fx Oxapax, Imovane og Imozop.

Langtidsvirkninger af vanedannende og stærk smertestillende medicin er:

  • Svimmelhed og døsighed, hvilket kan medføre fald
  • Hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, forvirring og falsk demens
  • Abstinenser, specielt ifa. uro, angst og søvnløshed.

Endvidere skal du være opmærksom på, at det som udgangspunkt ikke er acceptabelt at føre motorkøretøj, når du er i behandling med stærkt smertestillende, sovemedicin eller beroligende, idet det, uanset tilvænning, vil påvirke de kognitive funktioner svt. promillekørsel. Dette også flere dage efter ophør!